Infrakabina

Provozní teplota: 40 - 55°C, maximálně 60°C

Provozní vlhkost: 50 - 55%, maximálně 60%

Doporučená délka pobytu: 15 min.

Počet doporučených cyklů: 1 cyklus - prohřátí před masáží

Kapacita infrakabiny: 8 osob

Tento typ prohřívání má jiný typ zdroje tepla než finská sauna. Infrakabina (event. ne zrovna správný název "infrasauna") má místo konvenčního topidla (které ohřívá vzduch v sauně) instalovány infrazářiče, které produkují především sálavé teplo. Teplo se šíří především sáláním - tedy přímo ze zářiče na osobu uvnitř kabiny. Vzduch v kabině se ohřívá až teprve následně (obráceně než u finské sauny). S ohledem na nižší provozní teploty a případný chladnější vzduch (neplatí při dlouhodobém spuštění kabiny) je tato terapie doporučována osobám, které těžko snášejí vysoké teploty v klasické finské sauně. K prohřátí těla dojde i při těchto nižších teplotách.

Použití infrakabiny se doporučuje zejména před pohybovou aktivitou či před masáží.

Pec pod Sněžkou
Půjčovna a obchod sportovního vybavení Sport Pec