Kneippova lázeň

Provozní teplota - teplá voda: 35 - 38°C

Provozní teplota - studená voda: 10 - 15°C

Doporučená délka pobytu: 1 cyklus cca 4x a´1 min.

Kapacita lázně: 1 osoba / pár bazénků (S/T voda)

Je doporučeno zvolna v bazénku přešlapovat z nohy na nohu. Po cca 1 minutě (individuální zálěžitost) se překročí do sousedního bazénku a opět se doporučuje zmíněný volný pohyb po uvedenou dobu. Překračováním do sousedního bazénku dochází teprve k žádoucí kontrastní lázni, kterou popsal Sebastian Kneipp. Kontrastní lázní je rozuměno střídání studené a teplé vody. Není striktně předepsáno pořadí, ve kterém má uživatel do Kneippovy lázně vstupovat (teplá/studená).

Kneippova terapie je užitečná pro tělo, pomáhá chránit před nemocemi a neduhy všech druhů, působí pozitivně na nohy a celé tělo, zpevňuje a zvyšuje imunitu, chůze ve vodě může evokovat příjemný pocit jako chůze v mokré trávě a na mokrých kamenech.

Šlapání vody podporuje krevní oběh a podporuje tepenný oběh. Spolu s pohybem svalů také podporuje žilní krevní oběh a pomáhá předcházet křečovým žilám. Provádění ve večerních hodinách je vhodné na podporu lepšího spánku.

Při pohybu v Kneippově lázni je nutno dbát na zvýšenou možnost NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ!

Pec pod Sněžkou
Půjčovna a obchod sportovního vybavení Sport Pec